Operační sál

Zákroky jsou prováděny v inhalační anestezii (nejšetrnější způsob anestezie – 'zlatý' standard), pacient je v průběhu zákroku monitorován monitorem životních funkcí. Na sále jsou dodržovány přísné zásady asepse ( asepsí se rozumí opatření a postupy bránící kontaminaci sterilního prostředí mikroorganismy) – jednorázové sterilní operační sety (roušky a pláště), dezinfekce sálu po každém zákroku, každodenní používání germicidní zářivky.